3 Mart 2015 Salı

Taslak metin
"Soğuk, her zaman insanın fiziksel olarak küçüldüğü, bakış açısının büzüştüğü, peyzajın daraldığı haldir.  Memu’da ise, bu soğuk hal geniş çayırlara, koyu orman arka fona yani  peyzaja dağılır. Doğanın fazlarının  peyzajı oluşturduğu Memu’da “harsh cold” u mekana çeviren hacmin tüm bu kurgu içinde eriyip gitmesi, havada asılı kalıp kaybolarak bu doğa fazlarından birine dönüşmesi önerilmektedir. Yerden 1 metre yükseklikte başlayan kotlarıyla hacimleri zeminden koparır ve bel hizasından yukarıya doğru uzayan ‘perde’leriyle mekanı bulanıklaştırır ve peyzaj içinde yitirir. Zeminde peyzaj kesilmeden süreklilik yaratılır ve perspektifte hacmin nerede bittiği kesinleşmez. Programı yaşayan kullanıcı her mekan değişiminde Memu’daki soğuğa ve peyzaja maruz bırakılır. Mekanın sunduğu yapısal perspektifler ve açıklıklar kişiyi soğuktaki büzüşme halinden çıkarıp onun içinde dolaşmaya ve genişlemeye davet eder. Uzaktan sadece bulantı/halüsilasyon olarak görülen hacim içine girildiğinde algılanan 4 hacmiyle birlikte dışarıdan algılanmayan bir program sunar. Avluda algılanan programa ulaşım için tekrar ikinci cidar hacminin içine dalmak gerekir. Soğuğa önlem olarak geliştirilen ‘çift cidar’ yöntemi referans alınarak bu ikinci cidara hacim kazandırılmış ve bu hacim mekanı blurlaştırıcı bir elemana dönüştürülmüştür."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme